Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines PO1 ngày 04-07-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu PO1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:44
Trường đấu PO1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu PO1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu PO1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:34
Trường đấu PO1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu PO1